Úvodní stránka>Bystřice pod Hostýnem

Bystřice pod Hostýnem Její okolí osídleno už v pravěku. Samotné město vzniklo o mnoho století později na křižovatce obchodních cest. Nejstarší písemná zpráva pochází až z 8. ledna 1368, kdy se městečko Bystřice stává majetkem Bočka z Kunštátu, praděda krále Jiřího z Poděbrad. Boček začal stavět své sídlo pod nedalekým vrchem Tesákem. V 15. století se sídlo bystřických pánů přesouvá do Bystřice. Roku 1440 se poprvé zmiňuje zdejší zámek. Roku 1650 koupili panství Rottalové.

František Antonín z Rottalu nechal v polovině 18. století (1747) postavit poutní kostel na Sv. Hostýně. Roku 1827 se Bystřice dostala do rukou svobodného pána Oliviera Loudona, potomka slavného generála. Za jeho vlády dosáhla Bystřice největšího věhlasu a rozkvětu. Olivier i jeho syn Ernst byli nadšenými botaniky, pěstovali v Bystřici mnoho zajímavých rostlin. Do dnešní doby se v Bystřici dochovala vzácná, více než 150 let stará platanová alej, která nemá v naší republice obdoby. Loudonové byli posledními šlechtickými majiteli panství. Náleželo jim do roku 1933.

V polovině 19. století se zmiňují zdejší lázně. Léčily se tu nemoci dýchacího ústrojí, a to čerstvým vzduchem, tzv. jehličnatými koupelemi a žinčicí (ovčím mlékem). Rozkvět Bystřice nastal po roce 1817 díky Rukopisu královedvorskému. V souvislosti s ním ožily pouti na Sv. Hostýn. V důsledku toho přibylo i živností souvisejících s poutěmi, rozvíjí se výroba perníku, svící a voskových obětin.

K největšímu rozvoji kraje došlo po roce 1861. Tehdy přišli do Bystřice němečtí průmyslníci. Michael Thonet se svým synem Augustem zde založil továrnu na ohýbaný nábytek. Svého času to byla největší továrna na ohýbaný nábytek v Evropě. Rozšíření průmyslové výroby znamenalo i velký příliv nových dělníků, nových obyvatel obce. Takže už v roce 1864 mohla být Bystřice prohlášena městem. Díky Thonetům byla také do Bystřice v roce 1882 zavedena železnice.

Přes mnohá úskalí, kterými kraj prošel (obrovské požáry v letech 1594, 1789 a 1815 a povodně v roce 1593 a 1997), dnes město Bystřice vzkvétá. Novodobá historie představuje Bystřici pod Hostýnem jako poklidné město v podhůří Hostýnských vrchů, které je domovem 8 309 obyvatel a turisticky vyhledávaným místem.